Bán Sự Tận Tâm - Mua Sự Tin Tưởng

"Thực hành kế toán tổng hợp từ A đến Z các loại hình doanh nghiệp, (Bao gồm Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Kế Toán Việt , Fast...)"

Thời gian toàn khóa học: 15-25 buổi

Số buổi học: 120

Khai giảng: 06/01/2016

Kết thúc khóa học: 31/12/2016

Học phí: 6.800.000 VNĐ

Học phí gốc: 8.500.000 VNĐ

Thong ke