Bán Sự Tận Tâm - Mua Sự Tin Tưởng

Thực hành kế toán tổng hợp 2 loại hình doanh nghiệp (Bao gồm Lập BCTC trên Excel, Khai báo thuế, Thực hành trên phần mềm Misa, Kế Toán Việt, Fast...)

Khai giảng: 06/01/2016

Kết thúc khóa học: 06/01/2016

Học phí: 5.400.000 VNĐ

Học phí gốc: 6.000.000 VNĐ

Thong ke